Losowe nowości

MIKOŁAJKI, CZYLI KLASA VB W ZIELONEJ GÓRZE

6 grudnia klasa VB pod opieką p. Justyny Jasik oraz p. Dajany Lewandowskiej wyjechała na wycieczkę do Zielonej Góry.
Pierwszym punktem wyprawy były warsztaty cukiernicze. W manufakturze „Kraina Słodkości” piątoklasiści przyglądali się, jak powstają ręcznie wykonywane cukierki i lizaki.  Następnie – z przygotowanego kolorowego karmelu – każdy uczeń samodzielnie zrobił dla siebie pysznego, dużego lizaka.
W sklepie  i mini fabryce w jednym można było zakupić pyszne słodycze dla siebie i dla bliskich.

Więcej …
LOGO PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
Artykuły przedszkola - Aktualności przedszkola
Wpisany przez Magda Szczepaniak   
niedziela, 19 marca 2017 22:14

KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA- REGULAMIN

 


 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola Samorządowego w Szlichtyngowej

Postanowienia ogólne :

1. Organizatorem Konkursu jest Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Szlichtyngowej.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora (Przedszkole Samorządowe w Szlichtyngowej) oraz na stronie internetowej www.sp.szlichtyngowa.pl

Cele Konkursu :

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) naszego Przedszkola.
2. Zaangażowanie lokalnej społeczności do działań na rzecz placówki.

Założenia ogólne :

1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2.Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej niepublikowany.
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Zasady udziału w Konkursie :

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Każdy uczestnik może przedstawić kilka projektów.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich

na rzecz Przedszkola Samorządowego w Szlichtyngowej.

Uczestnicy :

1. Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany do: - rodziców/prawnych opiekunów,
- dzieci uczęszczających do Przedszkola,
- absolwentów Przedszkola,

- wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
· zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,
· dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie, · złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej niepublikowany.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej :

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, internet, zaproszenia, dokumentacja i inne.
2. Projekt powinien kojarzyć się z pluszowym misiem, może ale nie musi zawierać nazwy „Przedszkole Samorządowe w Szlichtyngowej im. Pluszowego Misia”

3. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
4. Projekty muszą spełniać następujące warunki:
Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm lub jeżeli jest to praca techniką komputerową prosimy o zawarcie projektu na płycie w formacie jpg. lub pdf.

5. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszym przedszkolem,
 • może zawierać nazwę przedszkola
  6. Logo nie powinno zawierać zbyt wielu kolorów i powinno być proste pod względem graficznym.
  Miejsce i termin składania projektów :
  1.Projekty prosimy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo przedszkola”) do nauczycielek poszczególnych grup lub u Dyrektora Placówek
  Edukacyjnych w Szlichtyngowej
  lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Uczestnik podaje:
 1. imię i nazwisko,
 2. dane kontaktowe,
 3. oświadczenie autora o przeniesieniu praw autorskich,
 4. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 5. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

Kryteria oceny prac konkursowych :
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszego przedszkola,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.
Terminarz :
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.03.2017 r.
2. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 12.04.2017r.

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sp.szlichtyngowa.pl, na Funpage przedszkola (www.facebook.com/przedszkoleszlichtyngowa) oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego w Szlichtyngowej
4. Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o przyznaniu

nagrody.

Rozstrzygnięcie Konkursu :

1. Propozycje oceni wg ustalonej punktacji Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora, w składzie:
· Dyrektor Przedszkola
· przewodniczący Rady Rodziców,

· nauczyciel przedszkola,

2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przez przedszkole do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany przez placówkę.
3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Organizator zastrzega sobie prawa zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji. Nie pozbawia to zwycięzcy należnej nagrody.

 

Regulamin został opracowany przez organizatorów.

 

Różności

Pomocne w nauce

Statystyka

Użytkowników : 9
Artykułów : 857
Odsłon : 2413532

Archiwum

 • 2019 (55)
 • 2018 (78)
 • 2017 (70)
 • 2016 (69)
 • 2015 (70)
 • 2014 (39)
 • 2013 (67)
 • 2012 (55)
 • 2011 (109)