Losowe nowości

Wycieczka do kopalni miedzi i soli

4 listopada klasy trzecie i czwarta z wychowawczyniami: B. Weleszczuk, D. Szuflita – Szenknecht, R. Kokorniak oraz z panem dyrektorem D. Miką udały się do kopalni miedzi i soli Polkowice- Sieroszowice wchodzącej w skład KGHM Polska Miedź S.A. Po terenie kopalni wycieczkę oprowadził pan Radosław Roboski – kierownik powierzchni.

Więcej …
Warto przeczytać o Janie Pawle 2 PDF Drukuj Email
Artykuły szkoły - Aktualności szkoły
Wpisany przez Ksiądz A. Łatka   
piątek, 11 marca 2011 07:47

Jan Paweł II bardzo kocha dzieci

Jan Paweł II, jak chyba żaden z jego poprzedników na Stolicy Apostolskiej, wychodzi naprzeciw dzieciom, staje w ich obronie, docenia ich znaczenie w ewangelizacji – a przede wszystkim je kocha – a one jego kochają, radosne, zawsze bliskie. Ta otwartość względem dzieci wypływa niewątpliwie z doświadczenia duszpasterskiego, o czym wyraźnie pisze w ostatnio wydanych wspomnieniach: „Wstańcie, chodźmy!” To obszerny temat – ale warto się przypatrzeć choć niektórym wypowiedziom Ojca Świętego, mocnym, ale zarazem ojcowskim, jemu właściwym. Trzeba stanąć w ich obronie
Jan Paweł II wskazuje na ważny problem świata – problem niesłusznie cierpiących dzieci, zwłaszcza tych zmuszanych do pracy w nieludzkich warunkach. Jako temat tegorocznego orędzia na Wielki Post zostały wybrane słowa Pana Jezusa: „A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię Moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18,5).

W numerze 3 Papież pisał tam m.in. „Z pełnym wdzięczności podziwem myślę o tych, którzy podejmują się wychowania dzieci przeżywających trudności i starają się ulżyć im i ich krewnym w cierpieniach spowodowanych przez wojny i przemoc, przez brak jedzenia i wody, przez wymuszoną emigrację i tyle innych form niesprawiedliwości istniejących w świecie. Obok takiej wielkoduszności trzeba jednak dostrzec również egoizm tych, którzy nie »przyjmują« dzieci. Nie brak nieletnich głęboko zranionych przez przemoc dorosłych: nadużycia seksualne, przymuszanie do prostytucji, wciąganie w sprzedaż i zażywanie narkotyków; dzieci zmuszane są do pracy lub rekrutowane do wojska; na całe życie pozostają urazy niewinnym z rodzin rozbitych; nie oszczędza maluczkich haniebny handel organami i ludźmi. A co powiedzieć o tragedii AIDS i jego dewastujących następstwach w Afryce?”. Dalej, w numerze 4, Jan Paweł II pyta: „Cóż złego uczyniły te dzieci, że zasłużyły na takie cierpienia?”

Podobny apel wygłosił Papież na zakończenie modlitwy Regina coeli 9 maja br.: „Wiele dzieci świata pozostaje stale bez podstawowej edukacji i kończy, będąc wykorzystywanymi jako pracownicy fizyczni”. Te ostatnie słowa wypowiedział w nawiązaniu do mającego się właśnie rozpocząć we Florencji (10-13 V) Pierwszego Światowego Kongresu przeciwko zmuszaniu dzieci do pracy.

Niespotykany w dziejach Kościoła gest

Dzieci są bliskie sercu Papieża. Nie tylko mówi o nich, ale i kieruje słowo do nich samych. W grudniu 1994 r., w Roku Rodziny, zdobył się na niespotykany w dziejach Kościoła gest. Napisał specjalny list do dzieci. Wpatrując się w przygotowania betlejemskiego żłóbka, a jeszcze bardziej w Jezusa Chrystusa, który przychodzi na ziemię jako Dziecko, napisał do dzieci piękne i ciepłe słowa o tym, że on sam też kiedyś był dzieckiem: „Jeśli dzisiaj piszę o tym wszystkim do was, drogie dzieci, to czynię to dlatego, że i ja sam byłem przed wielu laty takim samym dzieckiem jak wy [...] Drodzy przyjaciele! W wydarzeniach związanych z Dzieciątkiem Betlejemskim możecie rozpoznać losy dzieci na całym świecie. Jeżeli bowiem prawdą jest, że dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także radością Kościoła i całego społeczeństwa, to równocześnie jest też prawdą, że niestety, wiele dzieci w naszych czasach w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawione ciepła własnej rodziny, ulegają rozmaitym formom gwałtu i przemocy ze strony dorosłych. Czy można przejść obojętnie wobec cierpienia tylu dzieci, zwłaszcza
gdy jest to cierpienie w jakiś sposób zawinione przez dorosłych?”
Niezwykłym orędziem papieskim były też słowa Jana Pawła II skierowane z okazji Dnia Dziecka, które zostały wypowiedziane w Kwangju, w Korei Południowej dnia 4 V 1984 r. Powiedział wtedy: „Dzisiaj ja, Jan Paweł II, jako przedstawiciel Jezusa, jako biskup Rzymu, daję swą miłość każdemu chłopcu i dziewczynce Korei: każdemu, bez żadnej różnicy. Głoszę waszą ludzką godność jako dzieci Bożych, stworzonych do tego, by uczestniczyć na zawsze w Bożej miłości. Głoszę wasze prawa, bez względu na to, jak małe lub bezbronne jesteście; głoszę obowiązki, które towarzyszom waszym prawom, a które powołane jesteście wypełniać z miłości, by chronić prawa innych. Szczególną miłością darzę każde dziecko, które cierpi, które jest samotne, które jest opuszczone, zwłaszcza to, które nie ma nikogo, kto by je kochał i o nie zadbał”.

Pisząc do dzieci, Jan Paweł II nie tylko wspomina trudną sytuację niektórych ich rówieśników, ale również podaje przykłady dzieci, które potrafiły pięknie żyć. We wspomnianym liście do dzieci pięknie napisał o małych świętych. „Jakże nie wspomnieć na przykład tych świętych chłopców i dziewcząt z pierwszych wieków, jeszcze dzisiaj znanych i czczonych w całym Kościele? Wystarczy tu przypomnieć św. Agnieszkę, która żyła w Rzymie, św. Agatę umęczoną na Sycylii oraz św. Tarsycjusza – chłopca, którego słusznie można nazwać męczennikiem Eucharystii, gdyż wolał poświęcić życie niż oddać Pana Jezusa, którego przenosił pod postacią chleba. I tak, poprzez wieki aż do naszych czasów nie brak dzieci, nie brak chłopców i dziewcząt wśród świętych i błogosławionych Kościoła. Tak jak w Ewangelii Pan Jezus okazuje im szczególne zaufanie, tak również Jego Matka Maryja w ciągu dziejów nieraz czyniła małe dzieci powiernikami swej matczynej troski. Przypomnijcie sobie św. Bernadettę z Lourdes, dzieci z La Salette, czy też już w naszym stuleciu Łucję, Franciszka i Hiacyntę z Fatimy.”

Zaproszenie do ewangelizacji świata

Poza ukazaniem przykładów dzieci cierpiących i dzieci świętych, Papież nie boi się też zaangażować dzieci w dzieło ewangelizacji świata. Do samych dzieci pisał w tym liście: „Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju. Wspomniałem na początku o ogromnych cierpieniach, jakich doświadczyło wiele dzieci w tym stuleciu i doświadcza w chwili obecnej. Ileż dzieci, także w tych dniach, pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu, jak na przykład na Bałkanach i w niektórych krajach Afryki! Właśnie rozważając te wydarzenia, napełniające nas wielkim bólem, postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój”.

Razem z dziećmi wielbię Boga

Bóg przyszedł na świat jako małe dziecko. Dzieci stawiał jako wzór zaufania Bogu Ojcu. Nic więc dziwnego, że na zakończenie listu do dzieci Papież napisał: „Laudate pueri Dominum! Chwalcie, o dziatki, chwalcie imię Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód niech imię Pańskie będzie pochwalone! (por. Ps 113 [1121], 1-3). Kiedy rozważam słowa tego Psalmu, mam przed oczyma twarze dzieci całego świata: od Wschodu aż do Zachodu, od Północy do Południa. Do was, moi mili przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy czy narodowości mówię: Chwalcie imię Pana!”.
O. Wojciech Kluj OMI
Artykuły > nr 106 (4/2004) Lipiec - Sierpień

Przedruk artykułu

 

 

Różności

Pomocne w nauce

Statystyka

Użytkowników : 9
Artykułów : 849
Odsłon : 2300981

Archiwum

  • 2019 (46)
  • 2018 (78)
  • 2017 (70)
  • 2016 (69)
  • 2015 (70)
  • 2014 (39)
  • 2013 (67)
  • 2012 (55)
  • 2011 (109)