Marca 2011

Wtorek 29 marca 2011

Rekolekcje szkolne 2011 PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Ksiądz A. Łatka
wtorek, 29 marca 2011 20:19
Artykuły szkoły / Aktualności szkoły

Rekolekcje Szkolne- marzec 2011r.

W pierwszy dzień wiosny rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne w naszej szkole., które prowadził ojciec Franciszkanin Brono z klasztoru ze Wschowy. Dzieci spotkały się z kandydatami do zakonu Franciszkańskiego w sali gimnastycznej, następnie brały udział we mszy św. W drugim dniu rekolekcji zamiast mszy św. była Droga Krzyżowa.

A dzień pobytu w szkole rozpoczęły malowaniem papieża Jana Pawła II wśród dzieci. W trzecim dniu dzieci skorzystały z sakramentu pokuty. Pogoda dopisała choć było chłodno. Dziękuje wszystkim dzieciom za udział w rekolekcjach, a nauczycielom i wychowawcom za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu rekolekcji.

 

Z D J Ę C I APoniedziałek 28 marca 2011

TEST PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
poniedziałek, 28 marca 2011 12:31
Artykuły szkoły / Prace uczniów

POSZUKIWANIE SKARBÓWPiątek 25 marca 2011

Projekty eTwinning w naszej szkole PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
piątek, 25 marca 2011 21:44
Artykuły szkoły / Aktualności szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w ramach projektu "eTwinning - Europejskie partnerstwo szkół" realizuje projekt ze szkoła podstawową Gilbert Billon w Iriginy we Francji pod tytułem "Poznajemy się lepiej" oraz projekt ze szkołą podstawową w Otterbergu w Niemczech dotyczący bajek. W ramach obu projektów uczniowie rozwijają kompetencje językowe, interkulturowe oraz techniczne. Językiem komunikacji w obu projektach jest język niemiecki. Praca w grupach, zarówno w klasie, jak i z partnerami za granicą, tworzy wiele okazji do wymiany poglądów i opinii. Uczniowie nie tylko poznają inne kultury, lecz także lepiej zaczynają rozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Mają szansę odkrywać wspólne, uniwersalne wartości ludzkie w kontekście szerszym niż lokalnym. Dzieci uczą się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe oraz akceptować je bez osądzania.

Wiedza o kulturze partnera w eTwinning i doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie budują postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur.
Koordynatorem projektów jest pani Monika Romaniuk.

Oto grupa biorąca udział w projektach:środa 16 marca 2011

Mamy mistrzynie województwa! PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
środa, 16 marca 2011 13:52
Artykuły szkoły / Sport dziewcząt

15 marca w Sulechowie odbył się Finał Mistrzostw Województwa Lubuskiego w siatkówce klas szóstych. Nasze siatkarki okazały się najlepszą drużyną w województwie wśród szkół podstawowych i awansowały na Mistrzostwa Polski! Więcej informacji wkrótce. Zapraszam do GALERII ZDJĘĆ.

ZOBACZ PROTOKÓŁ Z FINAŁU
PEŁNE WYNIKI FINAŁU "4" DZIEWCZĄT - SERWIS LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

{jcomments on}Niedziela 13 marca 2011

Grupa Virtus miejscem odkrywania talentów! PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
niedziela, 13 marca 2011 12:14
Artykuły szkoły / Aktualności szkoły

Rok 2011 został ogłoszony Rokiem Odkrywania Talentów.

W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej i Lubuskie Kuratorium Oświaty nagradza instytucje działające dla- i na rzecz dzieci. Jedna z nagród przypadła Grupie Virtus - stowarzyszeniu działającemu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej i angażującemu dzieci tej szkoły w różne formy aktywności.

Stowarzyszenie GRUPA VIRTUS otrzymało tytuł

MIEJSCA ODKRYWANIA TALENTÓW

Więcej informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Bardzo dziękujemy za uznanie. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i dodatkowa motywacja do pracy.Piątek 11 marca 2011

Warto przeczytać o Janie Pawle 2 PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Ksiądz A. Łatka
piątek, 11 marca 2011 07:47
Artykuły szkoły / Aktualności szkoły

Jan Paweł II bardzo kocha dzieci

Jan Paweł II, jak chyba żaden z jego poprzedników na Stolicy Apostolskiej, wychodzi naprzeciw dzieciom, staje w ich obronie, docenia ich znaczenie w ewangelizacji – a przede wszystkim je kocha – a one jego kochają, radosne, zawsze bliskie. Ta otwartość względem dzieci wypływa niewątpliwie z doświadczenia duszpasterskiego, o czym wyraźnie pisze w ostatnio wydanych wspomnieniach: „Wstańcie, chodźmy!” To obszerny temat – ale warto się przypatrzeć choć niektórym wypowiedziom Ojca Świętego, mocnym, ale zarazem ojcowskim, jemu właściwym. Trzeba stanąć w ich obronie
Jan Paweł II wskazuje na ważny problem świata – problem niesłusznie cierpiących dzieci, zwłaszcza tych zmuszanych do pracy w nieludzkich warunkach. Jako temat tegorocznego orędzia na Wielki Post zostały wybrane słowa Pana Jezusa: „A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię Moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18,5).

W numerze 3 Papież pisał tam m.in. „Z pełnym wdzięczności podziwem myślę o tych, którzy podejmują się wychowania dzieci przeżywających trudności i starają się ulżyć im i ich krewnym w cierpieniach spowodowanych przez wojny i przemoc, przez brak jedzenia i wody, przez wymuszoną emigrację i tyle innych form niesprawiedliwości istniejących w świecie. Obok takiej wielkoduszności trzeba jednak dostrzec również egoizm tych, którzy nie »przyjmują« dzieci. Nie brak nieletnich głęboko zranionych przez przemoc dorosłych: nadużycia seksualne, przymuszanie do prostytucji, wciąganie w sprzedaż i zażywanie narkotyków; dzieci zmuszane są do pracy lub rekrutowane do wojska; na całe życie pozostają urazy niewinnym z rodzin rozbitych; nie oszczędza maluczkich haniebny handel organami i ludźmi. A co powiedzieć o tragedii AIDS i jego dewastujących następstwach w Afryce?”. Dalej, w numerze 4, Jan Paweł II pyta: „Cóż złego uczyniły te dzieci, że zasłużyły na takie cierpienia?”

Podobny apel wygłosił Papież na zakończenie modlitwy Regina coeli 9 maja br.: „Wiele dzieci świata pozostaje stale bez podstawowej edukacji i kończy, będąc wykorzystywanymi jako pracownicy fizyczni”. Te ostatnie słowa wypowiedział w nawiązaniu do mającego się właśnie rozpocząć we Florencji (10-13 V) Pierwszego Światowego Kongresu przeciwko zmuszaniu dzieci do pracy.

Niespotykany w dziejach Kościoła gest

Dzieci są bliskie sercu Papieża. Nie tylko mówi o nich, ale i kieruje słowo do nich samych. W grudniu 1994 r., w Roku Rodziny, zdobył się na niespotykany w dziejach Kościoła gest. Napisał specjalny list do dzieci. Wpatrując się w przygotowania betlejemskiego żłóbka, a jeszcze bardziej w Jezusa Chrystusa, który przychodzi na ziemię jako Dziecko, napisał do dzieci piękne i ciepłe słowa o tym, że on sam też kiedyś był dzieckiem: „Jeśli dzisiaj piszę o tym wszystkim do was, drogie dzieci, to czynię to dlatego, że i ja sam byłem przed wielu laty takim samym dzieckiem jak wy [...] Drodzy przyjaciele! W wydarzeniach związanych z Dzieciątkiem Betlejemskim możecie rozpoznać losy dzieci na całym świecie. Jeżeli bowiem prawdą jest, że dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także radością Kościoła i całego społeczeństwa, to równocześnie jest też prawdą, że niestety, wiele dzieci w naszych czasach w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawione ciepła własnej rodziny, ulegają rozmaitym formom gwałtu i przemocy ze strony dorosłych. Czy można przejść obojętnie wobec cierpienia tylu dzieci, zwłaszcza
gdy jest to cierpienie w jakiś sposób zawinione przez dorosłych?”
Niezwykłym orędziem papieskim były też słowa Jana Pawła II skierowane z okazji Dnia Dziecka, które zostały wypowiedziane w Kwangju, w Korei Południowej dnia 4 V 1984 r. Powiedział wtedy: „Dzisiaj ja, Jan Paweł II, jako przedstawiciel Jezusa, jako biskup Rzymu, daję swą miłość każdemu chłopcu i dziewczynce Korei: każdemu, bez żadnej różnicy. Głoszę waszą ludzką godność jako dzieci Bożych, stworzonych do tego, by uczestniczyć na zawsze w Bożej miłości. Głoszę wasze prawa, bez względu na to, jak małe lub bezbronne jesteście; głoszę obowiązki, które towarzyszom waszym prawom, a które powołane jesteście wypełniać z miłości, by chronić prawa innych. Szczególną miłością darzę każde dziecko, które cierpi, które jest samotne, które jest opuszczone, zwłaszcza to, które nie ma nikogo, kto by je kochał i o nie zadbał”.

Pisząc do dzieci, Jan Paweł II nie tylko wspomina trudną sytuację niektórych ich rówieśników, ale również podaje przykłady dzieci, które potrafiły pięknie żyć. We wspomnianym liście do dzieci pięknie napisał o małych świętych. „Jakże nie wspomnieć na przykład tych świętych chłopców i dziewcząt z pierwszych wieków, jeszcze dzisiaj znanych i czczonych w całym Kościele? Wystarczy tu przypomnieć św. Agnieszkę, która żyła w Rzymie, św. Agatę umęczoną na Sycylii oraz św. Tarsycjusza – chłopca, którego słusznie można nazwać męczennikiem Eucharystii, gdyż wolał poświęcić życie niż oddać Pana Jezusa, którego przenosił pod postacią chleba. I tak, poprzez wieki aż do naszych czasów nie brak dzieci, nie brak chłopców i dziewcząt wśród świętych i błogosławionych Kościoła. Tak jak w Ewangelii Pan Jezus okazuje im szczególne zaufanie, tak również Jego Matka Maryja w ciągu dziejów nieraz czyniła małe dzieci powiernikami swej matczynej troski. Przypomnijcie sobie św. Bernadettę z Lourdes, dzieci z La Salette, czy też już w naszym stuleciu Łucję, Franciszka i Hiacyntę z Fatimy.”

Zaproszenie do ewangelizacji świata

Poza ukazaniem przykładów dzieci cierpiących i dzieci świętych, Papież nie boi się też zaangażować dzieci w dzieło ewangelizacji świata. Do samych dzieci pisał w tym liście: „Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju. Wspomniałem na początku o ogromnych cierpieniach, jakich doświadczyło wiele dzieci w tym stuleciu i doświadcza w chwili obecnej. Ileż dzieci, także w tych dniach, pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu, jak na przykład na Bałkanach i w niektórych krajach Afryki! Właśnie rozważając te wydarzenia, napełniające nas wielkim bólem, postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój”.

Razem z dziećmi wielbię Boga

Bóg przyszedł na świat jako małe dziecko. Dzieci stawiał jako wzór zaufania Bogu Ojcu. Nic więc dziwnego, że na zakończenie listu do dzieci Papież napisał: „Laudate pueri Dominum! Chwalcie, o dziatki, chwalcie imię Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód niech imię Pańskie będzie pochwalone! (por. Ps 113 [1121], 1-3). Kiedy rozważam słowa tego Psalmu, mam przed oczyma twarze dzieci całego świata: od Wschodu aż do Zachodu, od Północy do Południa. Do was, moi mili przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy czy narodowości mówię: Chwalcie imię Pana!”.
O. Wojciech Kluj OMI
Artykuły > nr 106 (4/2004) Lipiec - Sierpień

Przedruk artykułu

 


Konkurs wiedzy o Janie Pawle 2 PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Ksiądz A. Łatka
piątek, 11 marca 2011 01:34
Artykuły szkoły / Aktualności szkoły

Fundacja Opoka w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle 2 obejmujący klasy IV-VI SP.

 

W naszej szkole każda klasa będzie miała po dwóch przedstawicieli, którzy będą się ubiegali o tytuł najlepszego znawcę Jana Pawła II. Organizatorzy przygotują materiały do Konkursu, z których uczestnicy będą mogli się przygotować. Każdu uczestnik otrzyma dyplom udziału w Konkursie,przewidzane są różne nagrody a najlepsi pojadą  do Warszawy,aby tam zdobyć cenne nagrody.Wychowawcy zapoznają  uczniów z warunkami Konkursu i w stosownym czasie przekażą materiały pomocne w przygotowaniu do Konkursu.


Konkurs plastyczny "JanPaweł II bliski dzieciom PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Ksiądz A. Łatka
piątek, 11 marca 2011 01:16
Artykuły szkoły / Aktualności szkoły

W związku z wyniesieniem sługi Bożego JANA PAWŁA II  1 maja br.

Redakcja czasopisma PROMYK ogłasza konkurs  plastyczny dowolną techniką plastyczną o Janie Pawle 2 pt: "Jan Paweł 2 bliski dzieciom.

Peace artystyczne należy wykonać do 17 stycznia br.(czwartek) i przekazać wychowawcom. Najlepsze prace zostaną wysłane do redakcji  PROMYK.

Szczegóły Konkursu znajduje się nastronie www.promyczek.pl/konkursy.

Zachęcamy wszystkie dzieci do  wzięcia udziału w tym Konkursie.

Nagrody czekają.


Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i JP2 PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Ksiądz A. Łatka
piątek, 11 marca 2011 01:07
Artykuły szkoły / Aktualności szkoły

Organizatorzy:
RODZINA SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II wToruniu

Pierwszy etap mamy już zasobą. W grupie klas I-III zwyciężyła Marta Mika, a z klas IV-VI  Bartosz Jasik. Oni będą reprezentować naszą SP im.JP2
Czwartek 10 marca 2011

Gminny konkurs "Młodzież zapobiega pożarom" PDF Drukuj Napisz e-mail
Wpisał %s Administrator
czwartek, 10 marca 2011 23:01
Artykuły szkoły / Aktualności szkoły

Dnia 10 marca 2011r. w Domu kultury w Szlichtyngowej odbył się gminny konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach oraz  Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, a także uczniowie Gimnazjum w Szlichtyngowej. Z naszej szkoły udział wzięli uczniowie klasy VIa: Monika Zalewska, Ewelina Pawlak, Dagmara Pasternak, Katarzyna Kowalska, Hubert Mielniczek, Kacper Fiuk, Damian Paszkowski i Szymon Wójcik.

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się z naszej szkoły Monika Zalewska i Ewelina Pawlak.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Notatkę przygotowała Elżbieta Maćkowiak


Strona 1 z 2
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Różności

Pomocne w nauce

Statystyka

Użytkowników : 9
Artykułów : 857
Odsłon : 2401595

Archiwum

  • 2019 (55)
  • 2018 (78)
  • 2017 (70)
  • 2016 (69)
  • 2015 (70)
  • 2014 (39)
  • 2013 (67)
  • 2012 (55)
  • 2011 (109)